สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1258328586
2มัธยมศึกษาปีที่ 2288313601
3มัธยมศึกษาปีที่ 3382428810
4มัธยมศึกษาปีที่ 4149243392
5มัธยมศึกษาปีที่ 5142254396
6มัธยมศึกษาปีที่ 6301541842
รวม:1,5202,1073,627