สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1คริสต์6
2พุทธ3,611
3อิสลาม10
รวม3,627