สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1ไทย3,627
รวม3,627