เสียงตามสาย

ทดสอบระบบ

ปรับปรุงเมื่อ 09 พ.ค. 2559

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำลังทดสอบการใช้งานระบบ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศนักเรียนค่ะ รออีกนิดจะประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้ระบบนะคะ

อื่นๆ