ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินพฤติกรรมตนเอง

ปรับปรุงเมื่อ 30 พ.ค. 2559

เรื่องแจ้งจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าสู่เมนูบริการนักเรียน ลงชื่อเข้าสู่ระบบตามคำแนะนำในหน้าเว็บ เพื่อเข้าไปทำแบบประเมินพฤติกรรมของตนเอง (ทำได้เพียงครั้งเดียว) และพร้อมกันนั้น ให้แจ้งกับผู้ปกครองทำแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนฉบับผู้ปกครองที่เมนู บริการผู้ปกครอง ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

แจ้งปัญหาการใช้งานที่ครูเต๋า 0810385988

ข่าวอืนๆ